Vita Fortuna E-Ticaret Sayfası

Vita Fortuna E-Ticaret Sayfası

Aydınlatma ve Rıza Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
V Teks Tekstil Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.
Yavuztürk Mah. Bosna Bulvarı Fetih Plaza No:54/3 Üsküdar/İstanbul [[email protected]] [+90 216 344 04 50]
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, V Teks Tekstil Sanayi ve Dış Tic. A.Ş. tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi
 • Müşteri hizmetlerinin sağlanması
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen üçüncü taraflarla paylaşılabilir:
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş ortaklarımız
 • Hizmet sağlayıcılarımız
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden doldurulan formlar, çerezler (cookies) ve benzeri teknolojiler aracılığıyla toplanmaktadır. Verileriniz, [ilgili yasal düzenleme] gereğince işlenmektedir.
5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve yasal düzenlemelerde belirtilen süreler boyunca saklanacaktır.
6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme veya silme taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
Bu haklarınızı kullanmak için bizimle [E-posta Adresi] üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
7. Rıza Metni
Yukarıda belirtilen aydınlatma metnini okudum ve kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.
 

%25'e Varan İndirim Kazanın.

Abone Ol!

Duyuru bültenine abone olun. Özel teklifler hakkında duyurular alın.